Uppdatera systemfiler

Installera Windows 10

Urvalsrutan byter alltså utseende beroende på hur rapporten designas. Om FTV-användare var inloggad gick det inte att skapa en registrering. Då ny dagant/anamnesant/statusant/brev/epikris skrevs och den valda vårdgivaren var kopplad till en Internklinik så skrevs det ut ett (I för Internklinik) efter vårdgivarens namn. Då Brev skrivs visas inte den valda kliniken i vårdgivarens namn […]